Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO w r. szkl. 2017/18


Przewodnicząca Samorządu Szkolnego:

Kamila Mokrzanowska

Zastępcy:

Oskar Cierniewski

Joanna Kośla

 

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Kamila Dytmar

Zastępca:

Katarzyna Grzegorczyk

Plan pracy Samorządu Szkolnego na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

Wrzesień:

-wybory do Samorządu Szkolnego

-opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego

-muzyczne wtorki

-ustalono kryteria na „Klasę Roku”

-uruchomienie i napisanie regulaminu funkcjonowania szczęśliwego numerka

-harmonogram akcji charytatywnych

-harmonogram gazetek szkolnych na rok szkolny 2017/2018

Październik

1. Dni muzyki

-17.X- prowadzący Patryk Banasiewicz (POP)

-24.X- prowadzący Michał Pazura (RAP)

2. Makulatura i korki (11.X,18.X,25.X)

3. Dyskoteka dnia 26.X

4. Dni ubioru

-19.X  kolor zielony

-31.X dzień długich skarpetek

5. Akcja charytatywna

-12.X klasa II F

-26.X klasa II A

Listopad:

1.Dni muzyki

-7.XI-prowadzący Patryk Banasiewicz

-14XI-prowadzący Michał  Pazura

-21XI-prowadzący Patryk Banasiewicz

-28XI-prowadzący Michał Pazura

2. Makulatura i korki (1XI,8XI,15XI,22XI,29XI)

3. Dni ubioru

-2XI-kolor pomarańczowy

-9XI-kolor niebieski

16XI-dzień „Nic nie pasuje”

4.Akcja charytatywna

-9XI klasa II A

-23XI klasa II B

5.Szlachetna paczka

Grudzień:

1. Dni muzyki

-5XII-prowadzący Patryk Banasiewicz

-12XII-prowadzący Michał Pazura

-19XII-prowadzący Patryk Banasiewicz

2. Makulatura i korki (6XII,13XII,20XII)

3.Dni ubioru

-14XII-kolor czerwony

-21XII-dzień czapki św. Mikołaja

4.Konkurs Bożonarodzeniowy

5..Zbiórka pluszaków

6.Góra grosza

 

 

Regulamin ,,Szczęsliwego Numerka"

 1.      ,,Szczęśliwy Numerek" Będzie losowany przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego w obecności jego opiekunów

2.      Od wyniku losowania nie ma odwołania

3.      Losowanie na cały tydzień odbywa się w tygodniu poprzedzającym, wywieszony będzie w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń

4.      W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko raz

5.      Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go

6.      Uczeń. Którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

     -odpowiedzi ustnej na ocenę

     -z pisania niezapowiedzianej kartkówki;

         Jeżeli uczeń chce, może skorzystaćz prawa do odpowiedzi,pisania kartkówki na ocenę mimo wylosowanego numerka.

7.      ,,Szczęśliwy Numerek" nie zwalnia od:

     -pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i   kartkówek

    -wykonania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń  może być oceniony;

    -aktywnego udziału w lekcji(uczeń podlega ocenie);

       Odmowa w pracy podczas zajęć powoduje utratę przywileju   Szęśliwego Numerka(decyduje nauczyciel danego przedmiotu);

8.      ,,Szczęśliwy Numerek" nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacja półroczną i roczną.

9.      ,,Szczęśliwy Numerek" nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 

                                                                  Samorząd Szkolny


 

Plan pracy Samorządu Szkolnego na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

Wrzesień:

-wybory do Samorządu Szkolnego

-opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego

-muzyczne wtorki

-ustalono kryteria na „Klasę Roku”

-uruchomienie i napisanie regulaminu funkcjonowania szczęśliwego numerka

-harmonogram akcji charytatywnych

-harmonogram gazetek szkolnych na rok szkolny 2017/2018

Październik

1. Dni muzyki

-17.X- prowadzący Patryk Banasiewicz (POP)

-24.X- prowadzący Michał Pazura (RAP)

2. Makulatura i korki (11.X,18.X,25.X)

3. Dyskoteka dnia 26.X

4. Dni ubioru

-19.X  kolor zielony

-31.X dzień długich skarpetek

5. Akcja charytatywna

-12.X klasa II F

-26.X klasa II A

Listopad:

1.Dni muzyki

-7.XI-prowadzący Patryk Banasiewicz

-14XI-prowadzący Michał  Pazura

-21XI-prowadzący Patryk Banasiewicz

-28XI-prowadzący Michał Pazura

2. Makulatura i korki (1XI,8XI,15XI,22XI,29XI)

3. Dni ubioru

-2XI-kolor pomarańczowy

-9XI-kolor niebieski

16XI-dzień „Nic nie pasuje”

4.Akcja charytatywna

-9XI klasa II A

-23XI klasa II B

5.Szlachetna paczka

Grudzień:

1. Dni muzyki

-5XII-prowadzący Patryk Banasiewicz

-12XII-prowadzący Michał Pazura

-19XII-prowadzący Patryk Banasiewicz

2. Makulatura i korki (6XII,13XII,20XII)

3.Dni ubioru

-14XII-kolor czerwony

-21XII-dzień czapki św. Mikołaja

4.Konkurs Bożonarodzeniowy

5..Zbiórka pluszaków

6.Góra grosza


ul. Ks. Sajny 16

05-530 Góra Kalwaria

Tel.: (022) 727 12 29
Fax: (022) 727 12 64
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Loga projektów