Praca domowa z Excela dla klas I (1)

zadanie 1                 zadanie 2                       zadanie 3                       zadanie 4