Informacja dla ósmoklasistów i ich rodziców

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że 11 marca 2019 r. (poniedziałek) okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią na swoich stronach internetowych dodatkową pulę  zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas powtórek, nauki własnej przed egzaminem w kwietniu 2019 r. Do wszystkich zadań dołączone będą szczegółowe zasady oceniania, a do zadań na zrozumienie ze słuchu - nagrania.

Zachęcamy uczniów i rodziców do skorzystania z w/w pomocy.

 

 Strona CKE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty  w zakładce materiały dodatkowe

Loga projektów