„Bezpieczeństwo w sieci” cz.2

W związku z Ogólnoświatowym  Dniem Bezpiecznego Internetu obchodzonym dnia 5 lutego, w naszej szkole odbędzie się konkurs informatyczny na plakat promujący

„Bezpieczeństwo w sieci”

Plakat może być wykonany dowolną techniką w formacie minimum A3. Praca musi być podpisana: nazwisko i imię oraz klasa.

 

 Cele konkursu:

-       promowanie odpowiedzialnego i świadomego korzystania z Internetu;

-       edukacja artystyczna;

-       wyzwalanie kreatywności w uczniach.

 

Kryteria oceny:

-       zgodność z tematem – bezpieczne i świadome korzystanie z Internetu, ukazanie zagrożeń wynikających z korzystania z sieci, sposoby radzenia sobie z zagrożeniami;

-       kreatywność i pomysłowość w opracowaniu tematu;

-       oryginalność podejścia do tematu;

-       wartości estetyczne;

-       samodzielność pracy.

 

 

Wyboru najciekawszych prac dokona Komisja złożona z nauczycieli ZSO.

Gotowe prace należy przynosić do koordynatora konkursu – Pani Doroty Korczyńskiej Wieczorek do dnia 22 lutego 2019 roku.

 

 

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni ocenami cząstkowymi z informatyki: trzy pierwsze miejsca ocena celująca, trzy kolejne ocena bardzo dobra.

Loga projektów