IX Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

IX Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich został zorganizowany 23 stycznia 2019 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii. Podczas otwarcia krótkie przemówienie wygłosił wiceburmistrz naszego miasta – pan Mateusz Baj.

Udział w tegorocznym konkursie zgłosili uczniowie oddziałów gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brześcach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze Kalwarii oraz Szkoły Podstawowej w Baniosze, a także uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak, Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Zygmunta Sajny w Górze Kalwarii.

Dokumentacja fotograficzna w zakładce Fotogaleria


Uczestników Przeglądu oceniało zakochane w muzyce i kulturze jury:

– absolwentka naszego liceum oraz studentka ostatniego roku wPaństwowej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie śpiewu solowego: pani Edyta Wiśniewska;

– absolwent Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy wWarszawie (specjalność fortepian), pedagog oraz muzyk: pan Andrzej Kochański;

– Dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii: pan Dariusz Falana.

Usłyszeliśmy czternaście utworów, w tym jeden w języku koreańskim. Na początku wystąpili soliści, następnie duety, a zwieńczeniem Przeglądu był występ zespołów.

Główną nagrodę – Grand Prix Przeglądu – otrzymała Dominika Pałyska ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brześcach za przedstawienie pastorałki „Święta w nas”.

Pierwsze miejsce w kategorii solistów otrzymała Klaudia Marciniak z Zespołu Szkół Zawodowychim. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii za wykonanie „Kolędy warszawskiej”.Natomiast w kategorii duetów i zespołów pierwsze miejsce otrzymały uczennice z klasy gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej w Baniosze: Zuzanna Koniarska, Weronika Guza, Daria Adamska, Julia Mierzejewska, Natalia Szywała, Wiktoria Badowska, Małgorzata Sasanka i Marta Tymczak, które zaprezentowały utwory„Biała ziemia” i „Gdy pierwsza gwiazda”.

Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnej serdeczności i radości, tym bardziej że występujący prezentowali wysoki poziom wokalny, często wprawiając w zachwyt swoich kolegów i koleżanki z widowni.

Na zakończenie Przeglądu pani Małgorzata Wysokińska, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, podziękowała wszystkim przybyłym uczestnikom i jury. Odbył się też krótki koncert laureatów oraz występ pani Edyty Wiśniewskiej, która zaśpiewała dla nas – przy akompaniamencie pana Tadeusza Sasa – „Przy kominku” z repertuaru Ireny Santor oraz „Padam, padam” z repertuaru Edith Piaf.

Loga projektów