SZKOLNY KONKURS FRAZEOLOGICZNY 2018

   III edycja

pt. „Od stóp do głów” -  czyli frazeologia o człowieku

I Cele konkursu:rozsypanka

- doskonalenie sprawności językowej,

- rozwijanie zainteresowań językiem polskim,

-popularyzowanie kultury języka polskiego,

-wzbogacanie słownictwa uczniów.

 II Regulamin konkursu:

 1.Adresaci konkursu: uczniowie z klas VII - VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum.

2.Konkurs ma charakter pisemny.

3.Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 7 grudnia 2018 r.

4.Konkurs odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) w trakcie 4 godziny lekcyjnej.

5.Chętni zgłaszają się bezpośrednio do p.Wioletty Obstawskiej lub do swoich nauczycieli polonistów.

 III Zakres wiedzy  umiejętności:

1.Znajomość podstawowych pojęć frazeologicznych.

2.Znajomość rodzajów związków frazeologicznych.

3.Tworzenie i wyjaśnianie ich znaczeń frazeologizmów odnoszących się do tematu przewodniego III edycji.

Loga projektów