Kuratoryjny Konkurs Matematyczny

25 października 2018r. odbył się etap szkolny Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. W konkursie wzięło udział 10 uczniów Szkoły Podstawowej i 18 uczniów Gimnazjum. Arkusz zawierał 10 zadań, w tym 2 zadania zamknięte i 8 zadań otwartych. Uczniowie z najwyższymi wynikami otrzymują cząstkowe oceny celujące  z matematyki. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.

Loga projektów