Szkolny Turniej Koszykówki

koszOrganizatorem Turnieju Koszykówki jest Samorząd Uczniowski, którego koordynatorem jest nauczyciel wychowania fizycznego p. K. Dytmar jednocześnie opiekun SU.

Planowany termin rozegrania turnieju przypada na miesiąc listopad i grudzień 2018r.

Mecze rozgrywane będą systemem ,, każdy z każdym'' wg przepisów PZKosz w klasach 7 i 8 SP, natomiast w klasach III gimnazjum systemem pucharowym. 

Loga projektów