WAŻNE ogłoszenie

Wpłat za obiady za miesiąc styczeń 2019 r.

 

 

NALEŻY dokonywać po 01 stycznia 2019 r.

SPRAWOZDANIE – „SŁODKIE CZWARTKI”

Od października postanowiliśmy reaktywować „Słodkie Czwartki”, podczas których sprzedawane są ciasta i babeczki. Pozyskane środki zostaną przekazane na cele charytatywne. 

Klasa 8d - 199,50 zł,
klasa IIIc-191,30 zł,
klasa 8f-126,90 zł,
klasa IIIa-303,71 zł,
klasa 8e-232,40 zł,
klasa III b - 269,20 zł,
klasa 7 a - 358,50 złAkcja Charytatywna klasa 7a 1 Akcja Charytatywna klasa 7a 2

SZKOLNY KONKURS FRAZEOLOGICZNY 2018

   III edycja

pt. „Od stóp do głów” -  czyli frazeologia o człowieku

I Cele konkursu:rozsypanka

- doskonalenie sprawności językowej,

- rozwijanie zainteresowań językiem polskim,

-popularyzowanie kultury języka polskiego,

-wzbogacanie słownictwa uczniów.

 II Regulamin konkursu:

 1.Adresaci konkursu: uczniowie z klas VII - VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum.

2.Konkurs ma charakter pisemny.

3.Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 7 grudnia 2018 r.

4.Konkurs odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) w trakcie 4 godziny lekcyjnej.

5.Chętni zgłaszają się bezpośrednio do p.Wioletty Obstawskiej lub do swoich nauczycieli polonistów.

 III Zakres wiedzy  umiejętności:

1.Znajomość podstawowych pojęć frazeologicznych.

2.Znajomość rodzajów związków frazeologicznych.

3.Tworzenie i wyjaśnianie ich znaczeń frazeologizmów odnoszących się do tematu przewodniego III edycji.

Próbny egzamin gimnazjalny 2018

W dniach 4 - 5 - 6 grudnia 2018 r. od godz. 8.00

w szkole będzie przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

dla uczniów klas III

Próbny egzamin z matematyki klas ósmych

We czwartek tj. 29 listopada 2018 r. o godz. 8.00

w szkole będzie przeprowadzony próbny egzamin z matematyki

dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej nr 1

pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego

Ważne ogłoszenie dla rodziców

Osoby opłacające obiady za grudzień 2018 r.

proszone są o pomniejszenie wpłaty o 5 zł

- za 12 listopada 2018 r. nieplanowane święto.

SPRAWOZDANIE Z DYSKOTEKI SZKOLNEJ

W dniu 25 października odbyła się dyskoteka szkolna dla uczniów naszej szkoły. Impreza oczekiwana przez młodzież, spragnioną zabawy i tańca, odbyła się w godzinach popołudniowych od 16:00 do 19:00. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Serdeczne podziękowania dla wszystkich opiekunów.

Rusza Projekt "Skaczemy wyżej i dalej"

projekt

KONKURS NA DYKTANDO PO HISZPAŃSKU

Serdecznie zapraszam na KONKURS NA DYKTANDO PO HISZPAŃSKU

Konkurs odbędzie się w sali nr 11 w następujących terminach:

- klasy VII a, b, c, d                   17.12.18. o 16:10

- klasy VIII a, b, c, d, e, f              03.12.18  o 15:25

 - klasy III e, f                                 10.12.18.  o 15:25.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest celująca ocena cząstkowa z j. hiszpańskiego, za drugie  miejsce - bardzo dobra plus, za trzecie, czwarte i piąte - ocena bardzo dobra.

Zgłoszenia u nauczyciela j. hiszpańskiego do piątku poprzedzającego poniedziałek, w który jest konkurs.

                                                                                                                                             

Loga projektów